eBankNet
Logo
KOMUNIKAT
Drodzy Klienci!
W e-BankNet oferujemy Państwu nową usługę przelewu zagranicznego a dla Klientów którzy posiadają dwa rachunki w PLN i EUR możliwość wymiany walut w zakładce Multidealing. Chętnych zapraszamy do złożenia w Banku odpowiedniego wniosku.
KOMUNIKAT

Przedsiębiorco, jeśli otrzymałeś wsparcie z Tarczy Finansowej PFR przypominamy o konieczności złożenia do banku odpowiednich dokumentów.

W świetle zapisów §11 ust.11 Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, przedsiębiorca jest zobowiązany dostarczyć do Banku nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.:

1) dokumenty potwierdzające, że osoba składająca Wniosek była umocowana do złożenia Wniosku oraz akceptacji i zawarcia umowy subwencji finansowej (tj. w zależności od sytuacji: pełnomocnictwo, informację odpowiadającą odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 2 do w/w Regulaminu; oraz

2) oświadczenie Beneficjenta o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia Umowy Subwencji Finansowej, wzór tego oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do w/w Regulaminu.

• w formie papierowej - podpisane w obecności notariusza lub

• przesłać na adres e-mail:bsnowasol@poczta.idsl.pl - potwierdzone podpisem kwalifikowanym

Komunikat

WAŻNY KOMUNIKAT DLA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ eBankNet
Uprzejmie informujemy, że od 14 września 2019 r. w bankowości internetowej eBankNet wprowadzone zostaje tzw. silne uwierzytelnienie użytkownika, polegające na dwuetapowym procesie weryfikacji tożsamości Użytkownika przed zalogowaniem do systemu .

W pierwszym etapie – jak dotychczas, należy wpisać Login i Hasło.
W drugim etapie – należy wpisać Kod SMS, który będzie wysłany na krajowy numer telefonu komórkowego.

Hasła jednorazowe otrzymywane SMS-em służą do logowania do systemu bankowości internetowej eBankNet, autoryzacji dyspozycji, zmiany hasła i składania wniosku na 500+ i 300+.

Przypominamy również, że z dniem 14 września 2019 r. wycofana zostanie możliwość autoryzacji transakcji przy użyciu kodów jednorazowych z karty zdrapki lub listy TAN.

Zmiana sposobu autoryzacji podyktowana jest obowiązkami wynikającymi z Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1075).


Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj